Sendmail from jail

Connect met SSH naar de FreeNAS en voer het volgende commando uit:Vervang onderstaand # voor het JID van de JAIL.Voer de volgende commando’s uit.