Fix roaming profile sync errors

Check Application Eventlog for ID 1509 warnings

Het bestand \\?\UNC\SERVER\UserProfiles$\Username.V6\AppData\Roaming\Microsoft\Installer kan niet naar locatie \\?\C:\Users\Username\AppData\Roaming\Microsoft\Installer worden gekopieerd. Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door netwerkproblemen of onvoldoende beveiligingsrechten. DETAIL – Toegang geweigerd.

 
Make sure rmdir path is correct.

Server:Workstation: