Export Exchange 2010 to PST

Open Exchange Management Shell

Rechten instellen:Sluit en Open Exchange Management Shell

Mailbox exporteren:Overzicht lopende exports:Details Mailbox export:Export statistieken:Overzicht voltooide exports:Voltooide exports verwijderen uit Exchange:Taakplanner Acties > Programma:Taakplanner Acties > Parameters:Taakplanner Acties > Parameters: (for cleanup)Single PowerShell command export all mailboxes: