Windows WMI error 0x80041003

Plaats onderstaande code in een .vbs bestand en voer deze uit op de pc.